COPIN

WSPÓŁPRACA Z IN2P3

WSPÓŁPRACA z ECT*

WSPÓŁPRACA z INFN

Zamknij DOKUMENTY

Zamknij UMOWY

GALERIA ZDJEC

LINKS
COPIN - O COPIN

C  O  P  I N

(COnsortium Polonaise des Institutions Nucleaires)

 
 
 
 
"Konsorcjum Polskich Jednostek Naukowych
utworzone zostało w 2006 dla efektywnej koordynacji prowadzonych
badań naukowych w zakresie fizyki jadrowej i jej zastosowań
oraz czastk elementarnych we współpracy  z Francją, głównie
z Instytut National de Physique Nucleaire et Physique des
Particules (IN2P3), CNRS jak również  i CEA.
Konsorcjum grupuje 9 instytucji - 7 jednostek uniwersyteckich
i 2 instytuty naukowe. W 2008 r. Konsorcjum rozszerzyło
zakres swojej działalności - decyzją Rady Zarządzajacej
włączona została współpraca z ECT* (European Center for
Theoretical Studies in Nuclear Physics  and Related Areas) 
w Trento. Konsorcjum podpisało szereg umów o wspolpracy.
W najbliższej przyszłości przewidziane jest dalsze
rozszerzenie współpracy COPIN o INFN we Włoszech".
(Prof. Jan Styczeń)
 
 
 

Uczestniczące Jednostki:

- Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN w Krakowie (IFJ PAN, koordynator),

- Wydział Matematyki, Fizyki Informatyki Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie (UMCS),

- Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego (UW),

- Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów Uniwersytetu Warszawskiego (ŚLCJ),

- Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych w Warszawie (ITME),

- Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Świerku (NCBJ),

- Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej PW),

- Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (IFUJ)

- Wydział Fizyki, Uniwersytetu Śląskiego (UŚ), 

- Wydział Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego (UWr),

- Wydział Matematyczno-Fizyczny Uniwersytetu Szczecińskiego(US) 
 

                Rada Zarządzająca:

                Prof. dr hab. Adam MAJ (IFJ PAN) (przewodniczący)
                Prof. dr hab. Jacek JAGIELSKI (ITME)
                Dr hab. Tomasz MATULEWICZ (UW)
                Dr hab. Adam KISIEL (PW)
                Dr hab. Wiesław PŁACZEK (IF UJ)
                Prof. dr hab. Krzysztof POMORSKI (UMCS)
                Prof. dr hab. Krzysztof RUSEK (ŚLCJ)
                Prof. dr hab. Wiktor ZIPPER (UŚ)
                Prof. dr. hab. Ludwik TURKO (UWr
                Dr hab. Konrad CZERSKI (US)

Data utworzenia: 09/07/2008 @ 23:01
Ostatnie zmiany: 20/07/2016 @ 13:16
Kategoria : COPIN


Wersja do druku Wersja do druku

 
W3C CSS Meric Graphisme Š 2007 - Licence Creative Commons
^ Góra ^