COPIN

WSPÓŁPRACA Z IN2P3

WSPÓŁPRACA z ECT*

WSPÓŁPRACA z INFN

Zamknij DOKUMENTY

Zamknij UMOWY

GALERIA ZDJEC

LINKS
INFO

POSIEDZENIE KOMISJI MIESZANEJ COPIN-IN2P3, PARYŻ, 25 STYCZNIA 2016 - autor : JAN STYCZEN 18/02/2016 @ 13:39

 W dniu 25 stycznia 2016 r. odbyło się posiedzenie Komisji Mieszanej COPIN-IN2P3 ds. współpracy polsko-francuskiej w dziedzinie fizyki jądrowej i cząstek elementarnych. Miało ono miejsce w siedzibie głównej CNRS/IN2P3 w Paryżu.

Szczegółowy protokół posiedzenia znajduje się w załączniku.


Posiedzenie Komitetu Sterującego COPIGAL (LEA) 16. stycznia, 2015, Paryż - autor : Jan Styczen 15/04/2015 @ 13:24

 Protokół 12. posiedzenia Komitetu Sterującego COPIGAL jest dostępny pod linkiem Minutes_12th_COPIGAL_SC_Meeting.

Posiedzenie Komisji Mieszanej, Paryż, 16 stycznia 2015 - autor : Jan Styczen 01/04/2015 @ 10:40

16 stycznia w Paryżu odbyło się posiedzenie Komisji Mieszanej. Przeprowadzono analizę i ocenę współpracy w 2014r. oraz przedyskutowano ważniejsze problemy rzutujące na rozwój współpracy, jak również możliwości finansowe w roku 2015. Dokonany został rozdział środków (osobo-dni) na poszególne tematy współpracy.

Podpisanie Porozumienia o współpracy pomiędzy INFN, Włochy, i COPIN - autor : 04/06/2014 @ 13:50

 28 czerwca 2014 roku w Laboratori Nazionali di Legnaro (LNL) we Włoszech, odbyło się uroczyste  podpisanie umowy o współpracy naukowej pomiędzy włoskim Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) a Konsorcjum COPIN (copin.ifj.edu.pl) w dziedzinie fizyki jądrowej, techniki akceleracyjnej oraz zastosowań tych dziedzin do diagnostyki medycznej i terapii.  W imieniu Prezydenta INFN, Prof. Fernando Ferroni,  umowę podpisał Dyrektor LNL Legnaro, Prof. Giovanni Fiorentini, zaś ze strony COPIN Prof. Marek Jeżabek, Dyrektor Naczelny IFJ PAN koordynującego konsorcjum, oraz Prof. Adam Maj, Przewodniczący Rady Zarządzającej COPIN. Współpraca obejmuje instytucje naukowe wchodzące w skład Konsorcjum COPIN natomiast ze strony włoskiej będą to instytuty narodowe: Laboratori Nazionali di Legnaro (Legnaro-Padwa), Laboratori Nazionali del Sud (Catania) oraz  Laboratori Nazionali del Gran Sasso, jak również sekcje INFN w Mediolanie, Padwie i in.


Konkurs na najlepszą pracę doktorską na temat związany z energią -nagroda im. Marii Skłodowskiej-Curie - autor : Adam Maj 07/03/2014 @ 08:14

 Ambasada Francji w Polsce i Instytut Francuski w Polsce ogłaszają konkurs na najlepszą pracę doktorską na temat związany z energią. Nagrodę  im Marii Skłodowskiej-Curie dostaną autorzy najlepszych plakatów.

http://institutfrancais.pl/sciences-universites/pl/2014/02/17/marie-sklodowska-curie-thesis-award-in-the-field-of-energy/

http://www.naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,399261,konkurs-na-prace-doktorska-dotyczaca-energetyki.html

 

Celem nagrody jest wyróżnienie najlepszych badań prowadzonych w Państwa laboratorium / instytucie / na wydziale oraz młodych doktorów, których Państwo kształcicie.

W konkursie mogą wziąć udział młodzi Polacy ze stopniem naukowym doktora, którzy obronili rozprawę doktorską w 2012 lub 2013 roku. Tematyka pracy doktorskiej jest obojętna, o ile ma zastosowanie w jednej z dziedzin związanych z energetyką. Prace mogą dotyczyć każdego źródła energii i wszelkich technologii, w tym fotowoltaiki, ogniw paliwowych, superkondensatorów, energii jądrowej, biomasy, kopalin, energii wiatrowej, itd. Będą brane pod uwagę badania podstawowe i stosowane. 

Wartość nagrody wynosi 3500 euro i będzie przeznaczona na pokrycie kosztów wyjazdu naukowego do Francji, do podziału między zdobywców dwóch pierwszych miejsc.

Proszę o zachęcenie Państwa współpracowników do udziału w konkursie im. Marii Skłodowskiej-Curie. Będę również wdzięczny za rozesłanie tej wiadomości razem z załącznikiem do Państwa kolegów, zespołów badawczych i młodych doktorów.

Sébastien Reymond.
 

Dr inż. Sébastien REYMOND

Attaché ds. nauki i współpracy uniwersyteckiej

Ambasada Francji w Polsce

Ul. Piękna 1, 00-477 Warszawa

+48 22 529 30 79

Mob. : +48 51 484 88 19

Sebastien.reymond@diplomatie.gouv.fr

Asyst. Nauk. +48 22 529 3095

Asyst. Uniw. +48 22 529 3083

http://institutfrancais.pl/sciences-universites/pl/

 


Zebranie Rady Zarządzającej 18 grudnia 2013 r. - autor : Jan Styczeń 16/12/2013 @ 09:09

18 grudnia 2013 r. odbyło się  Zebranie Rady Zarządzającej COPIN  w siedzibie  IFJ PAN. Protokół z posiedzenia jest załączony w COPIN/Protokoły Zebrań

Nagroda za pracę doktorską, dotyczącą problematyki jądrowej - autor : Jan Styczen 16/01/2013 @ 12:57

 

Service de Coopération et d’Action Culturelle (SCAC) Ambasady Francuskiej w Warszawie przesłał list do Koordynatora współpracy COPIN-IN2P3 Prof. dr. hab. Adama MAJA (por. załączone poniżej fragmenty),  w którym są informacje o zamiarze przyznania nagrody za najlepszą rozprawę doktorską, związaną z problematyką jądrową.
Kandydatów należy zgłaszać w możliwie krótkim terminie do Koordynatora Prof. dr. hab.
Adama MAJA.

*******************
Dear Prof. Adam MAJ,

/…/
One of our main project for 2013 is to create a Franco-Polish Prize for the best PhD in the field of nuclear sciences. This Prize would be awarded to Polish researchers who are in the last years of PhD (3rd or 4th year) or who graduated 5 years ago maximum (i.e. from 2009). 

We would be particularly interested in candidates who collaborate or have collaborated strongly with France (franco-polish "cotutelle" joint PhD, masters degree get in France, etc.) but our main criterion remains the scientific quality of the research carried out.

/…/ We need basic information about them i.e. name, surname, phone number, email address and thesis title, so we can contact them in the next months in order to participate to the Prize contest. /…/
Best Regards

Vincent B. GALAND

Attaché adjoint ŕ la science et la technologie
Zastępca
 Attaché ds. Współpracy Naukowej
Responsable des Bourses du Gouvernement Français
Odpowiedzialny za  program  francuskich stypendiów rządowych

Ambassade de France, ul. Piękna 1, 00-477 Varsovie, Pologne
Service de Coopération et d’Action Culturelle (SCAC)
www.ambafrance-pl.org 
Tel: 
(00.48.22) 529.30.95
Mob: (00.48) 69.003.70.28

 

 

Posiedzenie Komisji Mieszanej IN2P3-COPIN, Paryż, 29/11/2012 - autor : Jan Styczen 11/12/2012 @ 09:19

W dniu 29 listopada, 2012 r., w Paryżu, odbyło się coroczne posiedzenie Komisji Mieszanej IN2P3-COPIN w celu dokonania przeglądu współprac za rok 2012 i rozdziału osobodni dla tych współprac na rok 2013.
Udział wzięli, ze strony francuskiej:
J. MARTINO (dyrektor), D. GUILLEMAUD-MUELLER (DAS), A. MUELLER (DAS), E. PERRET (SPECI), L. SERIN (DAS).
Ze strony polskiej:
M. JEŻABEK, IFJ PAN (naczelny dyrektor), A. GOZDZ, UMCS Lublin (Kierownik Zakładu Fizyki teoretycznej), 
A. MAJ, IFJ PAN (wicedyrektor i przewodniczacy RZ COPIN), K. RUSEK, UW (dyrektor ŚLCJ),
oraz zaproszeni goście:
B.FORNAL, IFJ PAN ( koordynator LEA-COPIGAL),  J. JASTRZEBSKI, UW (doradca PET w SLCJ), J. STYCZEŃ, IFJ PAN.

O godz 12:00, po zakonczeniu posiedzenia, miała miejsca ceremonia podpisania przedłużenia umowy LEA-COPIGAL na następne 4 lata. Szczegółowy protokól z posiedzenia, jak i nowy rozdział osobodni w 2013,  zostanie podany do wiadomości po zatwierdzeniu. 

 

 


Posiedzenie Rady Zarządzającej COPIN, Kraków 05/06/2012 - autor : Jan Styczen 27/09/2012 @ 08:34

 W dniu 5. czerwca 2012 odbyło się posiedzenie Rady Zarządzającej COPIN. Podjęte zostały 4 ważne uchwały odnośnie
1. przedłużenia umowy COPIGAL,
2. podpisania nowego MoU z ECT*,
3. rozszerzenia współpracy koordynowanej przez COPIN na INFN, Włochy oraz na europejski projekt EURISOL.
Szczegóły patrz Protokół posiedzenia RZ COPIN, Krakow 05-06-2012 ( w zakładce 'pliki do pobrania').

Nadzwyczajne posiedzenie Rady Zarządzającej COPIN w dniu 18. stycznia, 2012 - autor : Jan Styczen 26/04/2012 @ 11:15

 Zasadniczym tematem nadzwyczajnego zebrania RZ była nominacja i zatwierdzenie Przewodniczącego Rady 
w związku z odejściem Prof. dr hab. Jana Stycznia na emeryturę.
Rada jednomyślnie zatwierdziła na to stanowisko Prof. dr hab. Adama Maja z IFJ PAN.

Przydział czasu na rok 2012  (Attribution2012) znajduje się w zakładce "Pliki do pobrania" 

StartPoprzedni [ 1 2 ] NastępnyKoniec
 
W3C CSS Meric Graphisme Š 2007 - Licence Creative Commons
^ Góra ^