Przewodniczący Rady Zarządzającej

Prof. dr hab. Adam MAJ (IFJ PAN)

Członkowie Rady Zarządzającej

Prof. dr hab. Jacek JAGIELSKI (ITME)
Dr hab. Tomasz MATULEWICZ (UW)
Dr hab. Adam KISIEL (PW)
Dr hab. Wiesław PŁACZEK (IF UJ)
Prof. dr hab. Krzysztof POMORSKI (UMCS)
Prof. dr hab. Krzysztof RUSEK (ŚLCJ)
Prof. dr hab. Wiktor ZIPPER (UŚ)
Prof. dr. hab. Ludwik TURKO (UWr)
Prof. dr hab. Konrad CZERSKI (US)